Läs mer om

REKO

Matti plockar blad från kryddväxt

REKO är en förkortning av rekorderligt. Något att lita på. Vi önskar att ni vill ge oss ert förtroende och lita på oss. Vi vill driva vårt företag på ett sådant sätt att det främjar en positiv utveckling av samhället. Vi tror på att när någon råvara efterfrågas tillräckligt mycket så kommer fler att vilja producera. Det är däremot inte alltid ekologiska och Kravmärkta produkter som är det bästa valet för en hållbar framtid. 

Många gånger kan det vara bättre att välja en lokalt producerad råvara som är framställd med minsta möjliga kemikalier och miljöpåverkan och där det inte krävts långväga transporter. Vi gillar att handla av våra lokala producenter och då stöttar vi även den lokala ekonomin. Vi vill också bidra till att stärka ett sjyst fiske som ger oss möjlighet att fånga vild fisk även i framtiden. MSC eller ASC är däremot inte hela lösningen utan även vid val av fisk är det viktigt att förutom fångstmetod eller uppfödning även se till transporter. 

 

Vi vill inte att sjömaten ska ha transporterats till andra sidan jordklotet för att rensas och packas. Vi tror på att djur som idisslar ska äta gräs och inte kraftfoder och att lantbruksdjur i allmänhet ska få leva ett så naturligt liv som möjligt. Vi tror att relationen mellan restauratör och bonde/leverantör är den bästa kvalitets- och hållbarhetsmärkningen som går att få.

 Ett av våra andra ledord är Hushållning! Det är ett vackert ord. Betydelsen av ordet enligt ordlistan är: ”den planering som görs för att förbrukningen inom ett visst område skall hållas inom önskade gränser” Vi människor lever totalt sett idag över våra tillgångar där vi håller på att förbruka jordens balansräkning. Vi försöker utifrån detta att hushålla så gott vi kan med de resurser som krävs för att driva en restaurang och göra klimatsmarta val. Det kan tyckas onödigt krångligt att jobba så men det är strävan efter att skapa det omöjliga som driver oss. Vi tänker aldrig nöja oss med lagom. För oss finns det bara detta sätt att driva en restaurang på.

En triangelskylt med en tupp. Under skylten står texten "frigående höns".