Aktuellt

Säsongen 2017
Säsongen 2017 är till ända, vi ses till våren, 2018.

Personalen 2017 utöver Anders
Ellen Ömmelspång som till sina många färdigheter lagt bakning. Hon är också inköpsansvarig.

Wioleta Kupc. Wioleta sköter förutom matlagning och servering ajourhållning av journaler för säker livsmedelshantering, städning, temperaturmätningar mm.

Joar van de Beld, Fabian Täckström och Linnea Ömmelspång serverar, diskar och mycket annat.

Instagram
Följ oss på Instagram @ransvik

ransvik